ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRO DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

   
 

ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRAS

 

 

 

1.

Mindaugas Kriaučiūnas

Direktorius

+370 620 45755

mindaugas.kriauciunas@sakiukc.lt

2.

Linas  Žievys

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

+370 68213794

linas.zievys@sakiukc.lt

3.

Laura Saunorienė

Direktoriaus pavaduotoja kultūrai ir bendriems reikalams

+370 657 90162

laura.saunoriene@sakiukc.lt

4.

Rimutė Čiužienė

Vyriausioji buhalterė

+370 629 81678

rimute.ciuziene@sakiukc.lt

5.

Valentina Dubininkienė

Apskaitininkė

+370 68707957

valentina.dubininkiene@sakiukc.lt

6.

Tatjana Vrubliauskienė

Projektų vadovė

+370 628 09210

tatjana.vrubliauskiene@sakiukc.lt

7.

Milda Žemaitienė

Viešųjų pirkimų specialistė

 

milda.zemaitiene@sakiukc.lt

8.

Nida Klimaitienė

Administratorė

+370 656 68058

nida.klimaitiene@sakiukc.lt

9.

Aldona Pečiulienė

Kasininkė – archyvarė

+370 614 15386

aldona.peciuliene@sakiukc.lt

10.

Greta Vaivadienė

Kultūrinės veiklos vadybininkė

+370 626 58896

greta.vaivadiene@sakiukc.lt

11.

Algimantas Dielininkaitis

Garso inžinierius

+370 650 96636

algimantas.dielininkaitis@sakiukc.lt

12.

Erikas Kasparaitis

Šviesos inžinierius

+370 687 44237

erikas.kasparaitis@sakiukc.lt

13.

Lina Vaivadienė

Dailininkė-scenografė

+370 645 95166

lina.vaivadiene@sakiukc.lt

14.

Ramunė Valaitienė

Kolektyvo meno vadovė

+370 620 80404

ramune.valaitiene@sakiukc.lt

15.

Jevgenijus Rutkauskas

Kolektyvo meno vadovas

+370 656 76231

jevgenijus.rutkauskas@sakiukc.lt

16.

Vitalija Venienė

Kolektyvo meno vadovė

+370 612 26649

vitalija.veniene@sakiukc.lt

17.

Violeta Variakojienė

Kolektyvo meno vadovė

+370 655 10773

juste.lukauskiene@sakiukc.lt

18.

Virginija Snudaitienė

Kolektyvo meno vadovė

+370 615 45057

virginija.snudaitiene@sakiukc.lt

19.

Ugnius Arcabas

Kolektyvo meno vadovas

+370 655 33609

ugnius.arcabas@sakiukc.lt

20.

Rita Bartkuvienė

Kolektyvo meno vadovė

+370 612 26649

vitalija.veniene@sakiukc.lt

21.

Asta Grigaitienė

Kolektyvo meno vadovė

+370 612 26649

asta.grigaitiene@sakiukc.lt

22.

Aušrinė Stankaitienė

Kolektyvo meno vadovė

+370 656 76230

ausrine.stankaitiene@sakiukc.lt

23.

Deividas Kerevičius

Kolektyvo meno vadovas

+370 685 28103

deividas.kerevicius@sakiukc.lt

24.

Dalia Kerevičienė

Chormeisterė

+370 657 55035

dalia.kereviciene@sakiukc.lt

25.

Sonata Povilaitienė

Akompaniatorė

+370 618 25906

sonata.povilaitiene@sakiukc.lt

26.

Antanas Sperauskas

Akompaniatorius

+370 618 04638

antanas.sperauskas@sakiukc.lt

27.

Irena Sakalauskienė

Kultūrinių renginių organizatorė

+370 656 74726

irena.sakalauskiene@sakiukc.lt

28.

Gražina Guzovijienė

Režisierė

+370 611 33980

grazina.guzovijiene@sakiukc.lt

29.

Einaras Martinaitis

Kolektyvo meno vadovas

+370 687 57270

einaras.martinaitis@sakiukc.lt

30.

Jonas Sakalauskas

Darbininkas

+370 610 15857

jonas.sakalauskas@sakiukc.lt

31.

Birutė Birgiolienė

Valytoja

+370 616 17781

birute.birgioliene@sakiukc.lt

32.

Sigita Liudžiuvienė

Valytoja

+370 676 78021

sigita.liudziuviene@sakiukc.lt

33.

Daiva Juškienė

Valytoja

+370 618 68445

daiva.juskiene@sakiukc.lt

34.

Regimantas Lozoraitis

Vairuotojas

+370 652 71848

regimantas.lozoraitis@sakiukc.lt

 

PADALINYS CIRKO MOKYKLA

 

 

 

 

35.

Itana Januševičienė

Padalinio vadovė

+370 652 28050

itana.januseviciene@sakiukc.lt

36.

Erika Šeflerienė

Kolektyvo meno vadovė

+370 625 10516

erika.sefleriene@sakiukc.lt

37.

Giedrė Dzindzelėtaitė

Kolektyvo meno vadovė

+370 674 77431

giedre.dzindzelaite@sakiukc.lt

38.

Anatolie Nicolaev

Kolektyvo meno vadovas

+370 612 26649

anatolie.nicolaev@sakiukc.lt

39.

Dalė Danielienė

Valytoja

+370 652 68416

dale.danieliene@sakiukc.lt

 

GRIŠKABŪDŽIO PADALINYS

 

 

 

40.

Asta Grigaitienė

Padalinio vadovė

+370 616 75808

asta.grigaitiene@sakiukc.lt

41.

Virginija Merčaitienė

Kultūrinių renginių organizatorė

+370 618 26365

virginija.mercaitiene@sakiukc.lt

42.

Raimonda Černevičiūtė

Kolektyvo meno vadovė

+370 615 55066

raimonda.cerneviciute@sakiukc.lt

43.

Valdas Sinkevičius

Kolektyvo meno vadovas

+370 686 61458

valdas.sinkevicius@sakiukc.lt

44.

Saulena Valatkaitienė

Kolektyvo meno vadovė

+370 614 58418

saulena.valatkaitiene@sakiukc.lt

45.

Nijolė Černevičienė

Kolektyvo meno vadovė

+370 616 25040

nijole.cerneviciene@sakiukc.lt

46.

Česlovas Vosylius

Darbininkas

+370 618 26190

ceslovas.vosylius@sakiukc.lt

47.

Virginija Urbanavičienė

Valytoja

+370 601 53850

virginija.urbanaviciene@sakiukc.lt

48.

Irutė Brazaitienė

Valytoja

+370 615 44997

irute.brazaitiene@sakiukc.lt

49.

Vlada Klimaitienė

Kultūrinių renginių organizatorė

+370 686 68021

vlada.klimaitiene@sakiukc.lt

50.

Rasa Malinauskienė

Kolektyvo meno vadovė

+370 687 18481

rasa.malinauskiene@sakiukc.lt

51.

Rimvydė Ralickienė

Kultūrinių renginių organizatorė

+370 627 28320

rimvyde.ralickiene@sakiukc.lt

 

GELGAUDIŠKIO PADALINYS

 

 

 

52.

Diana Sederavičiūtė-Šakalienė

Padalinio vadovė

+370 610 67462

diana.sakaliene@sakiukc.lt

53.

Tatjana Vrubliauskienė

Kultūrinės veiklos vadybininkė

+370 628 09210

tatjana.vrubliauskiene@sakiukc.lt

54.

Saulius Urbanavičius

Ūkvedys

+370 601 49493

saulius.urbanavicius@sakiukc.lt

55.

Nijolė Urbanavičienė

Kolektyvo meno vadovė

+370 620 45783

nijole.urbanaviciene@sakiukc.lt

56.

Edita Balčiūnienė

Kolektyvo meno vadovė

+370 622 49301

edita.balciuniene@sakiukc.lt

57.

Audronė Adomaitienė

Kolektyvo meno vadovė

+370 682 29608

audrone.adomaitiene@sakiukc.lt

58.

Šarūnas Urbonavičius

Darbininkas

+370 620 36041

sarunas.urbonavicius@sakiukc.lt

59.

Sandra Neverauskė

Valytoja

+370 623 14264

sandra.neverauske@sakiukc.lt

60.

Milda Prūsaitytė

Kultūrinių renginių organizatorė

+370 601 95938

milda.prusaityte@sakiukc.lt

61.

Irma Svetlauskienė

Kultūrinių renginių organizatorė

+370 601 95938

irma.svetlauskiene@sakiukc.lt

62.

Algimantas Petraitis

Kolektyvo meno vadovas

+370 628 07303

algimantas.petraitis@sakiukc.lt

63.

Laimutė Blauzdžiūnienė

Kolektyvo meno vadovė

+370 688 26835

laimute.blauzdziuniene@sakiukc.lt

64.

Giedrė Šuikienė

Valytoja

+370 683 70013

giedre.suikiene@sakiukc.lt

65.

Tautvydas Mačaitis

Darbininkas

+370 625 28542

tautvydas.macaitis@sakiukc.lt

 

KUDIRKOS NAUMIESČIO PADALINYS

 

 

 

66.

Vida Čeplevičienė

Padalinio vadovė

+370 612 42593

vida.cepleviciene@sakiukc.lt

67.

Albinas Šlakaitis

Kolektyvo meno vadovas

+370 616 49442

albinas.slakaitis@sakiukc.lt

68.

Aušra Ubartaitė

Kolektyvo meno vadovė

+370 610 12366

ausra.ubartaite@sakiukc.lt

69.

Irma Puodžiukaitienė

Kolektyvo meno vadovė

+370 622 55972

irma.puodziukaitiene@sakiukc.lt

70.

Ingrida Jakaitienė

Kultūrinių renginių organizatorė

+370 612 42593

ingrida.jakaitiene@sakiukc.lt

71.

Renata Baltrušaitienė

Kultūrinių renginių organizatorė

+370 612 20662

renata.baltrusaitiene@sakiukc.lt

72.

Ingrida Mikalauskienė

Kultūrinių renginių organizatorė

+370 653 52914

ingrida.mikalauskiene@sakiukc.lt

73.

Artūras Pečkaitis

Darbininkas

+370 627 78457

arturas.peckaitis@sakiukc.lt

74.

Vytautas Kudirka

Darbininkas

+370 629 74836

vytautas.kudirka@sakiukc.lt

75.

Rita Bezoraitytė

Valytoja

+370 679 57688

rita.bezoraityte@sakiukc.lt

76.

Rūta Bučinskaitė  – Janulaitienė

Kultūrinių renginių organizatorė

+370 674 70521

ruta.bucinskaite@sakiukc.lt

77.

Jūratė Navickienė

Kolektyvo meno vadovė

+370 698 19348

jurate.navickiene@sakiukc.lt

78.

Aida Rėčkuvienė

Kolektyvo meno vadovė

+370 611 52250

aida.reckuviene@sakiukc.lt

79.

Audronė Bingelienė

Kolektyvo meno vadovė

+370 614 94513

audrone.bingeliene@sakiukc.lt

80.

Daiva Jančenkovienė

Valytoja

+370 622 01003

daiva.jancenkoviene@sakiukc.lt

81.

Edmundas Čeplevičius

Darbininkas

+370 698 19415

edmundas.ceplevicius@sakiukc.lt

 

LUKŠIŲ PADALINYS

 

 

 

82.

Daiva Bukšnienė

Padalinio vadovė

+370 615 12560

daiva.buksniene@sakiukc.lt

83.

Inesa Bagdanavičienė

Kultūrinių renginių organizatorė

+370 618 32585

inesa.bagdanaviciene@sakiukc.lt

84.

Miglė Matulaitytė

Kultūrinių renginių organizatorė

+370 636 70197

migle.matulaityte@sakiukc.lt

85.

Remigijus Poderis

Kolektyvo meno vadovas

+370 600 90742

remigijus.poderis@sakiukc.lt

86.

Romas Skaizgirys

Kolektyvo meno vadovas

+370 610 22897

romas.skaizgirys@sakiukc.lt

87.

Andrius Janulaitis

Dailininkas

+370 621 90909

andrius.janulaitis@sakiukc.lt

88.

Alvyra Janavičienė

Ūkvedė

+370 639 16550

alvyra.janaviciene@sakiukc.lt

89.

Kristina Kalvaitytė

Valytoja

+370 625 20555

kristina.kalvaityte@sakiukc.lt

90.

Vytas Jonaitis

Darbininkas

+370 641 52546

vytas.jonaitis@sakiukc.lt