ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRAS INFORMUOJA

Informuojame, kad renginio (šventės, koncerto, minėjimo ar kt. ) metu bus fotografuojama ir filmuojama. Fotonuotraukos ir/arba filmuota video medžiaga bus skelbiama viešai, naudojant vidinei ir išorinei komunikacijai. Kiekvienas renginio dalyvis ir/ar svečias automatiškai sutinka, kad Šakių kultūros centras jį ar ją fotografuotų ir/ar filmuotų bei fotonuotraukas ir/arba filmuotą video medžiagą, kuriose matomos jos ar jo atvaizdas, publikuotų įvairiomis formomis (elektronine ar popierine) internete, socialinės žiniasklaidos priemonėse ir/arba savo internetinėje svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant, nuotraukų viešinimu žiniasklaidos priemonėse, viešose vietose

2018-05-25, visoje Europos Sąjungoje įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR), kuris didina įmonių, įstaigų ir organizacijų atsakomybę už deramą asmens duomenų tvarkymą, o asmenims suteikia daugiau galimybių kontroliuoti, kur ir kaip naudojami jų duomenys.

BDAR įgyvendinimo ir vykdymo kontrolę Šakių kultūros centre (toliau – Centras) užtikrina paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas.

Duomenų apsaugos pareigūno funkcijas vykdo UAB SDG“. El. paštas asmensduomenys@sdg.lt, tel. +370 37 460066.

Dėl savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į Centrą teikiant prašymą:

 DUOMENŲ SUBJEKTO PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES FORMA

Centras rūpinasi duomenų saugumu, gerbia ir saugo visų suinteresuotų šalių privatumą. Susipažinkite su:

 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖMIS

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS

VAIZDO STEBĖJIMO TVARKOS APRAŠAS