Viešieji pirkimai
Nuostatai ir veiklą reglamentuojantys dokumentai
Planavimo dokumentai
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Finansinių ataskaitų rinkiniai
Darbo užmokestis
Veiklos ataskaitos
Tarnybiniai lengvieji automobiliai

Eil. Nr.

Gamyklinė markė, modelis

Spalva

Valstybinis numeris

1.

Autobusas TOURLINE L (22 vietos)

balta

JOB 481