ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRO TARYBA

 

ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRO DARBO TARYBA

Šakių kultūros centro Darbo taryba renkama trejiems metams (išrinkta 2020-11-03).

 Tarybos pirmininkas: Jonas Sakalauskas, Šakių kultūros centro darbininkas.

 Nariai: Lina Vaivadienė, Šakių kultūros centro dailininkė scenografė.

 Aldona Pečiulienė, Šakių kultūros centro kasininkė – archyvarė.

Darbo tarybos veiklos reglamentas