ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRO TARYBA

Šakių kultūros centro taryba sudaroma dvejiems metams ( išrinkta 2022-11-08)

Tarybos pirmininkė Daiva Bukšnienė

Tarybos sekretorė Virginija Snudaitienė

Nariai: Erikas Kasparaitis, Asta Grigaitienė, Vida Čeplevičienė, Itana Januševičienė, Diana Šležienė.

TARYBOS VEIKLOS NUOSTATAI

 

ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRO DARBO TARYBA

Šakių kultūros centro Darbo taryba renkama trejiems metams (išrinkta 2023-10-24).

 Tarybos pirmininkas: Jonas Sakalauskas, Šakių kultūros centro darbininkas.

 Nariai: Romas Skaizgirys, Šakių kultūros Lukšių padalinio kolektyvo vadovas.

 Aldona Pečiulienė, Šakių kultūros centro kasininkė – archyvarė.

Darbo tarybos veiklos reglamentas