Zanavykų teatro kolektyvas gyvuoja nuo1986m. Per tą laikotarpį pastatė   30 spektaklių. Pastovūs Respublikinės Dainų šventės dalyviai. Jau net tris kartus dalyvavome šioje šventėje. Jungtinis spektaklis B.Dauguviečio „Amerika pirtyje“, K. Donelaičio „Metai“ ir publicistinis spektaklis apie tautos didžiavyrius Vydūną  ir V. Kudirką. Pastovūs respublikinio mėgėjų teatro konkurso „Atspindžiai“ dalyviai. Šis konkursas vyksta kas du metai. Mes per savo gyvavimo laikotarpį esame 5 kartus tapę  šio konkurso laureatais. Trys nominacijos buvo parvežtos į Šakius už geriausius epizodinius  vaidmenis. Apdovanoti Zanavykų teatro aktoriai;  Edmundas  Šneideris ir  Elvyra Sakalauskienė  o taip pat teatro režisierė Gražina Guzovijienė – už Lietuviškosios dramaturgijos interpretaciją. Teatras  aplankė  beveik visus Lietuvos miestus ir miestelius. Savo vaidinimus rodė ir Vokietijoje ( vokiečių projekte  „Vakarai eina į rytus, rytai – į vakarus“) ,bei vietos lietuvių bendruomenei Londone (Didžioji Britanija). Kolektyvo nariai mielai dalyvauja įvairiuose miesto renginiuose, šventėse. Jau tradicija tapo kolektyvui rengti  savo mini spektaklius – pasirodymus , ieškoti naujų formų Sausio 13 ir Vilties ir gedulo dienos minėjimuose. Eilę metų rengiame tradicinį komedijų festivalį „Juokiasi zanavykai“. Turime viltį šį festivalį  išauginti iki tarptautinio lygio. Teatro kolektyvas 2021 metais garbingai švęs savo kūrybinės veiklos 35metį, tad norime pasivyti laiką ir spėti pastatyti tiek spektaklių , kiek sukaks metų. Jau tradicija tapo  kiekvieną vasarą praleisti savaitgalį kartu  prie ežero. O kur dar Kalėdinės „Mišrainių puotos“, Tarptautinės teatro dienos, kurios jau švenčiamos daugiau nei 20 metų.

Kolektyvas draugiškas ir nestokojantis humoro jausmo. Aktorius būdamas savo tiesioginiame darbe, su džiaugsmu  laukia vakaro repeticijų ,tai reiškia, kad  mums kartu gera kurti tą nuostabų pasaulį, kurį vadiname – teatru…