Kultūros centro veikla grindžiama Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Šakių rajono savivaldybės Mero potvarkiais, Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais: Dėl Šakių kultūros centro paslaugų tarifų nustatymo Įstaigos vadovo metinės užduotys Šakių kultūros centro veiklos planas 2020 m. (peržiūrėti)

Įsakymas dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo

Lietuvos respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

Šakių kultūros centro viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės

Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius įsakymas dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo (peržiūrėti)

Šakių kultūros centro organizacinė valdymo struktūra

Šakių kultūros centro padalinių kontaktai

Šakių kultūros centro veiklos planas 2019 m.

Šakių kultūros centro veiklos panas 2020 m. (peržiūrėti)

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI 2021 m. II ketvirčio finansinė ataskaita 2021 m. I ketvirčio finansinė ataskaita 2020 m. metinė finansinė ataskaita 2020 m. III ketvirčio finansinė ataskaita 2020 m. II ketvirčio finansinė ataskaita (peržiūrėti)

Darbo užmokestis (peržiūrėti)