Kidulių laisvalaikio salės folkloro ansamblis „Volungė” . 2016m. dvylika atlikėjų, norinčių dainuoti, šokti, besidominčių etnine kultūra, susipažinti su senovinėmis lietuvių liaudies tradicijomis, susibūrė į ansamblį.  Vadovė  Laimutė Blauzdziūnienė.

Ansamblio repertuare atliekamos  įvairios lietuvių liaudies dainos (patriotinės, darbo, jaunimo, šeimos). Programos paįvairinamos smulkiosios tautosakos elementais: pasakojimais, rateliais, žaidimais. Naudojamas muzikos instrumentas – kanklės. Repertuaras išsiplėtė dainuojamais romansais.  Dainos skamba Kidulių miestelio šventėse ir renginiuose, koncertinėse išvykose. 2017m. kolektyvas dalyvavo XV respublikiniame tradicinių amatų, muzikavimo ir liaudišku šokių, dainų festivalyje, Veliuonoje. Rengiame kasmetines pagrindines kalendorines šventes  bei romansų vakarus.  Pagrindinė folkloro veikla – neužmiršti ir puoselėti lietuvių tradicinės kultūros palikimą.