Scroll to top

Teisinė informacija

TEISINĖ INFORMACIJA

Kultūros centro veikla grindžiama

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimais,  Šakių rajono savivaldybės Mero potvarkiais, Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais:

Dėl Šakių kultūros centro paslaugų tarifų nustatymo

Įstaigos vadovo metinės užduotys

Šakių kultūros centro veiklos planas 2020 m.

Šakių kultūros centro veiklos planas 2019 m.

Šakių kultūros centro darbo ir vidaus tvarkos taisyklės

Šakių kultūros centro registracijos pažymėjimas

Dėl Šakių kultūros centro nuostatų patvirtinimo

Dėl kategorijos suteikimo rajono savivaldybės biudžetinei įstaigai Šakių kultūros centrui

Dėl Raimondo Januševičiaus skyrimo į Šakių kultūros centro direktoriaus pareigas

Šakių kultūros centro direktoriaus pareigybės aprašymas

Informacinių ir komunikacijos priemonių naudojimo tvarka

Dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Šakių kultūros centro darbuotojų asmens duomenų saugojimo tvarkos ir jos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo

Įstatymais:

LR Kultūros centrų įstatymu

LR etninės kultūros globos pagrindų įstatymu

LR biudžetinių įstaigų įstatymu

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais:

Dėl Lietuvos kultūros politikos nuostatų

 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais:

Dėl kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo koncepcijos patvirtinimo

Dėl kultūros centrų statistinių duomenų teikimo

Dėl regionų kultūros plėtros 2012-2020 metų programos patvirtinimo

Dėl kategorijų suteikimo mėgėjų meno kolektyvams pagal meninį lygį, veiklą ir pasiekimus rezultatus nuostatų patvirtinimo

Dėl kvalifikacinių reikalavimų valstybės ir savivaldybių kultūros centrų vadovams patvirtinimo

Dėl kultūros centrų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

ir kitais įstatymais bei teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimais.

FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

2021 m. II ketvirčio finansinė ataskaita

2021 m. I ketvirčio finansinė ataskaita

2020 m. metinė finansinė ataskaita

2020 m. III ketvirčio finansinė ataskaita

2020 m. II ketvirčio finansinė ataskaita

2020 m. I ketvirčio finansinė ataskaita

2019 m. metinė finansinė ataskaita ir Aiškinamasis raštas

2019 m. III ketvirčio finansinė ataskaita

2019 m. II ketvirčio finansinė ataskaita

2019 m. I ketvirčio finansinė ataskaita

2018 m. metinė finansinė ataskaita

2018 m. III ketvirčio finansinė ataskaita

2018 m. II ketvirčio finansinė ataskaita

2017 m. I ketvirčio finansinė ataskaita

2017 m. II ketvirčio finansinė ataskaita

2017 m. III ketvirčio finansinė ataskaita

2017 m. metinė finansinė ataskaita

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI

2021 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2019 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2019 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2019 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2019 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2018 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2018 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2018 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2018 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2017 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2017 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2017 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2017 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA