Scroll to top

Algio Augustaičio tapybos darbų paroda, skirta tėvelio Juozo Augustaičio 100-osioms gimimo  metinėms paminėti.

Už ką? – klausia tūkstančiai tremtinių. Ta kaltė – tai gimtoji, gražiavardė  Aukspirta, tylūs Sintautai prie išsišakojusio Pentos upelio…

Politinis kalinys, atsiminimų autorius Juozas  Augustaitis  gimė 1921 m. kovo 11 d. Kiaulupių k. ,Sintautų valsčiuje. 1946 m. NKVD areštuotas, lageriuose ir  tremtyje išbuvo iki 1958 m.  Grįžęs dirbo Šakių rajono statybos organizacijose. Vėliau gyveno Kėdainiuose. Dalyvavo Kėdainių literatų klubo „Varsna“ veikloje.

Išleido atsiminimų knygas „Kančių keliu‘ (1994, II leidimas 1998), eilėraščių rinktinę „Kur gimtinė numylėta‘ (2000), „Gyvieji liudininkai: kaip išlikau gyvas“ (2001).  kartu su sūnumi Algiu Augustaičiu buvo išleistos knygos „Likimo kryžkelėse“ (2006) ir „Palikimas – tremties laiškai“ (2009). Mirė 2005 m. Lapkričio 30 d. , palaidotas Sintautų kapinėse.